Om flygturismen fortsätter att växa som den har gjort de senaste åren, kan den bli den största utsläppsboven av alla, har några av världens främsta transportforskare kommit fram till.
Branschen själv räknar med att de resor som internationella turister gör nästan kommer att fördubblas fram till år 2020. Det, tillsammans med resmål som ligger allt längre bort, kortare vistelser på plats och hotell och andra anläggningar som kräver mer och mer energi gör att turismens utsläpp tros öka med mer än 150 procent fram till år 2035.

Nu finns det ju, som andra redan påpekat, en annan utveckling som sätter frågetecken kring om flyget verkligen kan öka så mycket som forskarna förutspår: Oljetoppen. Om den billigt utvunna oljan tar slut, finns det helt enkelt inte tillräckligt mycket bränsle (läs mer om oljetoppen här).

Men poängen finns där: Flyget är i dag den snabbast växande utsläppskällan. Och vilka flyger? Jo, vi – några få, välbärgade procent av jordens befolkning. Det är svårt att komma runt det. Medan människor i andra delar av världen drabbas av klimatförändringarna genom dramatiska stormar, torka och översvämningar, är detta en av de tydligare kopplingarna för oss: uteblivna semestrar till andra sidan jordklotet.
Så hur svår den än kan tyckas när mörkret och vinterkylan sänker sig över Sverige och varenda cell i kroppen längtar efter sol och värme, måste frågan upp på bordet. Kan vi verkligen fortsätta att flyga på det här sättet? 2012 ska flyget inkluderas i utsläppshandeln, men räcker det?

En annan fråga blir också aktuell: Kan vi satsa på långväga turism som en av Sveriges stora inkomstkällor? Årets sommar har slagit besöksrekord i Sverige och tidigare har Turismens Utredningsinstitut kommit fram till att just lättillgängligt flyg är en viktig faktor för att locka långväga besökare till våra breddgrader.
I juni förde de rödgröna partierna fram turismen som en lösning på jobbkrisen. Enligt UNWTO, FN:s turismorganisation, kommer den globala turismen nämligen att växa med över 70 procent till 2020 och i Europa med 50 procent.”Vi ska locka till oss en större andel av de nya globala turisterna”, skrev  Sahlin, Wetterstrand och Ohly. Men hur ska de globala turisterna ta sig till Sverige, har de tänkt sig?

Fler bloggar om forskningsrapporten: Cornucopia?, Sedev Monke

Foto: Bruno D Rodrigues