I dag installeras Donald Trump som president i USA. Det är dåligt för klimatet och energiomställningen, men det finns fem skäl att ändå vara förhoppningsfull.

1. Väljarna vill ställa om. 51 procent av republikanerna vill att USA ska vara med i klimatavtalet från Paris, lika många att USA minskar sin klimatpåverkan oavsett vad andra gör, 53 procent att näringslivet ska göra mer och 76 procent stödjer förnybar energi. Trump kommer knappast att gå emot en så tydlig vilja i det egna partiet.

2. Trumps regering öppnar för att inte lämna klimatavtalet. Medan Trump kallat klimatavtalet för ett kinesiskt påhitt, så ser hans utrikesminister Rex Tillerson, tidigare vd för Exxon, Parisavtalet som ”ett viktigt steg framåt av världens regeringar i att adressera klimatförändringarnas allvarliga risker” och stöttar en koldioxidskatt. Att lämna Parisavtalet tar fyra år så därför menar vissa att Trump i stället lämnar hela FN:s klimatkonvention, men den antogs enhälligt av kongressen under republikanska presidenten George Bush så det skulle se mycket märkligt ut.

3. Delstaternas självbestämmande. En delstat i USA har på många sätt mer makt än ett land i EU, och där fortsätter arbetet för minskad klimatpåverkan och renare luft med oförminskad fart. Världens sjätte största ekonomi Kalifornien, med miljölagstiftning som ofta trumfar EU:s går i spetsen och representanter från delstaten kommer bland annat till svenska Ekotransport-konferensen i april för att sprida och diskutera sitt arbete för renare bilar.

4. Domstolar avgör. Stora delar av det klimatarbete Barack Obama fått beröm för, har sitt ursprung i högsta domstolens beslut att klimatfrågan ingår i det skydd medborgarna har rätt till, vilket i sin tur lett till krav på skärpt lagstiftning och tillämpning såsom världsledande Clean Air Act.

5. Förnybart är lönsamt. Att kolkraftens andel av energimixen minskar i USA och globalt beror inte enbart på att den är smutsig och klimatvidrig, utan också på att den är olönsam jämfört med renare källor som naturgas, vindkraft och solenergi. Denna verklighet kan Trump bekämpa och fördröja, men inte i grunden förändra.

Även om klimat- och energiomställningen inte tappar så mycket under Trump som många befarar, är det uppenbart att vi inte får något amerikanskt ledarskap de närmaste åren. Då återstår en tröst: USA är inte hela världen, och utnämnandet av Trump som president har fått ledare över hela världen, inom både politik och näringsliv att slå fast att omställningen måste öka farten, inte tappa tempo.

Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores

_________

Läs fler debatter på effektmagasin.se