Länsstyrelsen på Gotland fattade i går beslut om att bilda tre nya naturreservat på ön.

Siglajvs, på 85 hektar, är ett område som domineras av äldre kalkbarrskog. Bälsalvret, på 260 hektar, består av en mosaik av skog och våtmarker. Kistänge, slutligen, på 4,3 hektar, består till största del av lummig löväng.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att bildandet av fler naturreservat är en viktig del i arbetet med att uppnå regeringens mål om bevarande av biologisk mångfald i Sverige.