Länsstyrelsen i Uppsala meddelade i förra veckan att man bildat tre nya reservat i länet. Områdena det handlar om är Örby hagar (34,5 ha), Granliden (19,3 ha) och Bokaren (24 ha).

– Det är viktigt för oss att skydda arter och naturtyper och det finns nationella mål för hur mycket mark som ska skyddas. Genom naturreservatsbildningar säkrar vi viktiga värden inför framtiden, säger naturvårdsenhetens chef Kalle Mälson, i ett pressmeddelande.

 

******

En karta som visar alla skyddade områden i Sverige finns här.