På tisdag gästas Världens Eko av ekoagronomen och forskaren Thomas Hahn.

Traditionell (neoklassisk) miljöekonomisk teori erbjuder kraftfulla analytiska begrepp för att förstå misshushållning med naturresurser samt styrmedel, t ex incitament, alternativkostnad, externa kostnader och grön skatteväxling. Teorin är dock svagare när det gäller att hantera osäkerhet och beräkna effektivitet i ett evolutionärt perspektiv där kunskap,… preferenser och ekosystem förändras drastiskt. Ekologisk ekonomi är ett växande forskningsområde som delvis utvecklats som reaktion mot bristerna i den neoklassiska miljöekonomin. Ekologisk ekonomi kombinerar det bästa av miljöekonomin med andra perspektiv på etik, teori och metod för att studera hållbar utveckling.

Thomas Hahn är ekonomagronom och forskare vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet. Han har sin forskningsbakgrund inom miljö-, ekologisk samt institutionell ekonomi och har lång erfarenhet av undervisning i dessa ämnen. För närvarnade fokuserar hans forskning på sociala och ekonomiska drivkrafter för adaptiv förvaltning i sociala-ekologiska system. Som fallstudie behandlas biosfärområdet Kristianstad Vattenrike, ett område som ingick i The Millennium Ecosystem Assessment. Thomas Hahn sitter också i styrelsen för Sveaskog AB och var tidigare ordförande för Ekonomer för Miljön.

Föreläsningen ingår i kursen Världens Eko men är öppen för alla intresserade.

Hjälp att hitta till evenemanget:
http://www.fek.su.se/sv/Om-oss/Universitetsomradet-Kraftriket/Sa-har-hittar-du-till-Kraftriket-/