Det är för tredje kvartalet i rad som utsläppen av växthusgaser fortsätter öka i Sverige. Trenden framgår i SCB:s framställning Miljöräkenskaper. Undersökningen ser till utsläpp från olika branscher, och nu finns preliminär statistik för tredje kvartalet 2016.

Sammanställningen visar att utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi uppgick till 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter under tredje kvartalet 2016. Detta motsvarar en ökning med 2,8 procent jämfört med samma period 2015.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, tredje kvartalet 2016. Volymförändringar i % jämfört med samma kvartal 2015. Bild från scb.se.

Enligt SCB är ökningarna av växthusgaser från el- gas och värmeverk en återgång efter ovanligt låga nivåer, och transportbranschens ökade utsläpp uppges bero på ökade leveranser av bränslen till sjöfart och flyg.

– Den stora utmaningen för att nå de svenska klimatmålen är en snabbare övergång till fossilfria transporter som går på el eller biobränsle säger Stefan Nyström, chef för Klimatavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar statistiken att hushållens utsläpp av växthusgaser minskar med omkring fyra procent jämfört med samma kvartal 2015, vilket verkar bero på en minskad bensinförbrukning.

______________________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

______________________