Utsläppen av växthusgaser i Sverige ökade under årets andra kvartal, jämfört med samma period förra året, det visar ny statistik från SCB.

Utsläppen uppgick till 15,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med andra kvartalet förra året.

Bakom ökningen står framför allt el- gas och värmeverk, transportbranschen och kemikalietillverkning.

Även under årets första kvartal ökade utsläppen av växthusgaser, och nu menar Centerpartiet att regeringen inte gör tillräckligt i frågan.

– För andra kvartalet i rad ser vi nu hur de svenska klimatutsläppen ökar med MP och S i regering. Detta är så klart mycket oroande, säger Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, i ett pressmeddelande.