I dag presenterade Sverigedemokraterna sitt förslag på budget (pdf) för 2018.

Då det gäller anslagen till allmän miljö- och naturvård vill regeringen (pdf) nästa år lägga 10,8 miljarder kronor. Enligt Sverigedemokraternas budgetmotion vill partiet här lägga sig 3,4 miljarder kronor lägre.

Partiet har bland annat följande förklaring till nedskärningarna:

Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom regeringens kostsamma och ideologiskt motiverade reservatsbildningar av skogsmark. Detta är för det första slöseri med skattemedel, för det andra riskerar det att kringskära möjligheterna till reguljärt skogsbruk. Den svenska modellen för skogsbruk är funktionell och miljövänlig även utan dessa inköp.

Sverigedemokraterna avvisar också ineffektiva och kontraproduktiva satsningar på att minska utsläppen av växthusgaser. Därför avstyrker vi regeringens så kallade klimatinvesteringar, vars betydelse i ett internationellt perspektiv är helt försumbara.

År 2019 och 2020 siktar regeringen på att lägga 13,2 respektive 14,7 miljarder kronor på utgiftsområdet för miljö- och naturvård. Sverigedemokraterna ser dessa år en minskning framför sig med 5,0 respektive 6,4 miljarder kronor.

**********

Läs också: