I förra veckan var  utrikesminister Margot Wallström (S) i New York för att presentera regeringens program (pdf) för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

Sverige kommer under 2017 och 2018 att vara en av de tio icke-permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, vars permanenta medlemmar består av Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

Professor Johan Rockström sa tidigare i höstas till Effekt att medlemskapet innebär en unik chans för Sverige att lyfta fram att planetens hållbarhet – vilket innebär alla de planetära gränserna, exempelvis för klimat och biologisk mångfald – också måste ses som en säkerhetsfråga.

Den svenska regeringen verkar i alla fall delvis hålla med. I det åtta sidor långa programmet som nu presenterats står det under rubriken ”Nya säkerhetsfrågor”, att världssamfundet i ökad utsträckning kommer konfronteras med utmaningar så som pandemier, naturkatastrofer och just klimatförändringar.

Klimatförändringarna utgör en särskild risk. Akut brist på vatten, mat eller energi kan snabbt skapa eller påverka en redan befintlig konfliktsituation i negativ riktning. Analys och information om klimat, miljö- och hälsohotsaspekter är därför viktiga vid planering och genomförande av FN-systemets olika typer av insatser i fält.