Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utforma ett förslag på en långsiktig klimatstrategi för Sverige.

Enligt Parisavtalet bör alla länder senast år 2020 ta fram så kallade Long-term low greenhouse gas emission development strategies (LTS), som sedan ska lämnas över till FN:s klimatkonvention, UNFCCC. Den svenska regeringens plan är dock att göra detta redan nästa år. I uppdraget (pdf) till Naturvårdsverket ges följande förklaring:

Genom att lägga fram en svensk LTS till UNFCCC redan under 2018 före det tjugofjärde partsmötet (COP24) kan Sverige uppmuntra och inspirera EU och andra parter till Parisavtalet att ta fram långsiktiga strategier. En svensk LTS blir också ett sätt för Sverige att meddela omvärlden sitt ambitiösa långsiktiga klimatmål och beskriva sina ansträngningar för att nå det.

Naturvårdsverkets förslag ska överlämnas till regeringen senast den 30 april nästa år.