I en ny rapport (pdf) från Världsnaturfonden WWF framgår att länderna runt Östersjön inte på långa vägar lever upp till sina åtaganden från 2007 om att skapa ett välmående Östersjön till år 2021.

Sverige är det land som enligt rapporten är ”minst dåligt”, medan Ryssland är det land som placerar sig längst ned på listan. Men WWF poängterar samtidigt att inget land är i närheten av att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målet om ett välmående Östersjön.

Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF, säger i ett pressmeddelande:

– Östersjön har världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade. Men Sveriges regering har stora möjligheter att påverka Östersjöns utveckling genom att åter ta på sig ledartröjan i det regionala arbetet. WWF vill se fler effektivt skyddade områden, kraftigt ökade insatser för att stoppa övergödningen och stopp för ålfisket.