I veckan stod det klart att det blir det spanska varvet Armon som ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg. Sverige har inte haft något eget fartyg för detta ändamål sedan 2011, då Argos togs ur drift.

Det nya fartyget, som ska kunna användas för i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning, kommer att användas främst av SLU och SMHI i Östersjön och Nordsjön. Bland annat kommer uppdragen bestå i att samla in data om allt från hur det är ställt med olika fiskarter till situationen då det gäller övergödning, syrebrist, försurning och alger.

– Sveriges miljöarbete kommer att ha stor nytta av detta efterlängtade fartyg, och vi är väldigt glada att bygget nu kan komma igång, säger professor Magnus Appelberg från SLU som varit inblandad i upphandlingen, i ett pressmeddelande.

Kontraktet med det spanska varvet är på 38,6 miljoner euro. Det nya fartyget beräknas kunna tas i drift våren 2019.