Naturvårdsverket har på regeringens begäran utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. I dag redovisade myndigheten uppdraget.

Naturvårdsverket föreslår en ändring i Miljöbalken som skulle föra med sig att gruvdrift som kan innebära att uran utvinns endast får förekomma om den behövs för att utvinna andra mineraler.

Miljöpartiet, som länge kämpat emot både kärnkraft och uranbrytning, är positiva till att frågan snart kan avgöras. Lise Nordin, energipolitisk talesperson för partiet, säger i en kommentar till Effekt:

– Många bygder har i årtionden kämpat emot uranbrytning och den miljöförstöring det skulle innebära. Nu ser det ut att bli ett stopp på detta och Sverige kan få ett uranbrytningsförbud. Jag är glad att regeringen arbetar för ett lagstadgat förbud mot uranbrytning.

Enligt Lise Nordin beräknas ett färdigt förslag kunna läggas fram till riksdagen för omröstning inom ett år. Hon skickar därmed också med en passning till Centerpartiet.

– Centerpartiet satt i regering i åtta år och sa sig vara emot uranbrytning, men något förslag lades aldrig fram av Alliansen. När den rödgröna regeringen nu arbetar fram ett förslag som förbjuder uranbrytning så förutsätter vi att Centerpartiet röstar för det i riksdagen. Tillsammans med Vänsterpartiet som också säger sig vilja förbjuda uranbrytning så är det en riksdagsmajoritet.