Sverige släppte 2015 ut knappt 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Men räknas Sveriges totala klimatpåverkan samman blir utsläppen ungefär det dubbla.

Det här beror bland annat på att att det vi köper in från utlandet i form av exempelvis livsmedel, möbler, kläder och skor inte räknas in i den nationella utsläppsstatistiken. Samma sak med de utlandsresor vi gör med flyg.

Naturskyddsföreningen presenterar i dag en ny rapport (pdf) där huvudbudskapet är att det behövs ett kompletterande klimatmål just för de konsumtionsbaserade utsläppen, samt också styrmedel som gör att ett sådant mål kan nås.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle ett nytt klimatmål kunna formuleras på följande sätt:

Senast år 2045 ska svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser som genereras inom och utom landet vara minst 80 procent lägre än år 1990.

Naturskyddsföreningen uppmanar nu regeringen att tillsätta en utredning för att ta sig an frågan.

 

*********

I morse anordnade TV4 Nyhetsmorgon en debatt i ämnet mellan miljöminister Karolina Skog (MP) och Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen.