Senast i den långa raden av aktörer som menar att det brunkol som Vattenfall kontrollerar i Tyskland måste stanna i marken är Svenska kyrkan och Diakonia.

– Menar man allvar med Parisavtalet, som bara slöts för några månader sedan, finns det ingen tvekan om saken. Kolet bör ligga i marken, säger Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan, till tidningen Dagen.

Han hänvisar bland annat till FN:s klimatpanel, IPCC, som i sina senaste utvärderingsrapporter visat hur allvarligt läget är för planeten och hur snabbt utsläppen måste minska om den globala medeltemperaturhöjningen ska kunna bromsas upp.

Dagen har även intervjuat Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia, som säger:

– Diakonia har samma hållning, kolet ska inte säljas. Definitivt inte till ett företag som inte har någon form av hållbarhetsredovisning eller annan typ av socialt ansvar.

När Vattenfall den 18 april i år meddelade att man vill sälja sin brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments sa näringsminister Mikael Damberg (S) att ett regeringsbeslut i frågan kan komma om ungefär två månader.