Deras kris – våra lösningar!

Susan George, forskare vid Transnational Institute och hederspresident för Attac kommer att tillsammans med aktivister, tankesmedjor och fristående forskare diskutera vägarna ut ur den trefaldiga kris som världen står inför – den ekonomiska, ekologiska och sociala kris som hotar själva vår existens.
En dag med samtal kring politiska visioner och centrala strategiska frågeställningar.

Mer information finns på ABF:s hemsida www.abfstockholm.se/kalendarium/Susan_George/index.htm