En majoritet av befolkningen i Sverige är positiva till förslaget att låta svenskt flyg betala sin klimatpåverkan genom en ny skatt, det visar en undersökning (pdf) som genomförts av Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

73 procent av de tillfrågade var ganska eller mycket positiva till en sådan skatt, mot 20 procent som var ganska eller mycket negativa.

Bland kvinnorna som svarade var siffrorna 79 mot 13 procent, och för männen 67 mot 28 procent.

– Vi kan inte å ena sidan oroa oss för klimatkrisen och å andra sidan motsätta oss politiska verktyg som faktiskt minskar ökade utsläpp. Vi ser nu att den svenska opinionen ger starkt mandat för klimatvänliga styrmedel. En klimatskatt på flyg är rättvist, effektiviserar resandet och skapar mer incitament för resealternativ som tåg, kommenterar Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

____

Totalt var det 1 000 personer som svarade på frågan som löd: Hur ställer du dig till att låta flyget betala sin klimatpåverkan genom en ny skatt?