Effekt har tagit del av statistik som Riksdagens utredningstjänst tagit fram och som gäller den elfordonspremie som regeringen presenterade förra året.

Den 1 februari i år inföll starten för när enskilda personer i Sverige kunde börja ansöka om premien. I början gällde premien vid köp av en eldriven cykel, moped eller motorcykel. Sedan i somras gäller den även för elutombordare till båtar.

Siffrorna från Riksdagens utredningstjänst visar att Naturvårdsverket fram till den 13 juni i år har betalat ut elfordonspremie till knappt 34 400 personer. Cirka 96 procent, eller drygt 33 000 av alla utbetalningar, rör ansökningar om premie för elcykel.

Fördelningen mellan män och kvinnor som fått ta del av elfordonspremien är relativt jämn visar statistiken, med 44 procent män respektive 56 procent kvinnor.

Då det gäller spridningen i landet så fördelar sig antalet personer som mottagit premien på följande sätt mellan länen:

Blekinge: 656
Dalarnas: 965
Gotland: 373
Gävleborg: 679
Halland: 2 105
Jämtland: 425
Jönköping: 1 351
Kalmar: 771
Kronoberg: 843
Norrbotten: 495
Skåne: 5 839
Stockholm: 6 266
Södermanland: 738
Uppsala: 1 037
Värmland: 690
Västerbotten: 718
Västernorrland: 748
Västmanland: 768
Västra Götaland: 5 963
Örebro: 976
Östergötland: 1 980

Riket: 34 386

Riksdagens utredningstjänst skriver vidare att det enligt Naturvårdsverket kommer in omkring 3 000 nya ansökningar per vecka.

 

______

Läs också: Forskare uppmanar politikerna att analysera effekterna av elcykelpremien – innan den tas bort