För lite nederbörd under de senaste två åren har resulterat i en situation där vattenbrist kan komma att drabba stora delar av landet. Redan nu är situationen så allvarlig på sina håll att man lokalt har börjat införa olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen, det här skriver Sveriges geologiska undersökning, SGU, ihop med sju andra myndigheter samt länsstyrelserna i landet.

Förra året var det torraste året på 40 år. Myndigheterna skriver att om det blir en liknande torrsommar i år så riskerar vi i Sverige att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland samt de inre delarna av Götaland.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________