Under gårdagens partiledardebatt återkom Stefan Löfven flera gånger till miljö- och klimatfrågorna. Framför allt riktade han kritik mot Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor för att deras partier, tillsammans med Sverigedemokraterna, valt att kraftigt skära ner på budgetanslagen till utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. I ett av sina inlägg sa statsministern:

– Det som oroar mig när jag lyssnar på de tre högerkonservativa partiledarna är frånvaron av klimatfrågorna. Vi står inför den kanske största samhällsomställningen någonsin. Forskarna har varnat och slagit larm i många år. Torka, bränder och stormar varskor om vad vi kan ha att vänta om vi nu inte gör rätt. Trots det valde Sveriges andra största parti att lägga fram en budget här i Sveriges riksdag där man kraftigt drog ned på Sveriges ambitioner i klimatarbetet. Oroar det inte också Moderaterna att vårt klimat, och därmed grundförutsättningarna för så mycket i vårt samhälle, i snabb takt håller på att förändras?

Eftersom det var M och KD-budgeten som till slut gick igenom i riksdagen blev det också stora förändringar till följd av detta. Ett exempel på budgetnedskärningarnas konsekvenser kom passande nog bara någon timme efter det att partiledardebatten i riksdagen tagit slut. I Naturvårdsverkets färska rapport Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 (pdf), som publicerades under gårdagseftermiddagen, framgår det bland annat att Sverige inte kommer klara målet om formellt skydd av skog, just på grund av att anslagen i budgeten nu sänks.

Med nuvarande budget för 2019 bedöms det inte vara möjligt att uppnå arealmålet för formellt skydd av skog.

Men statsminister Stefan Löfven gjorde under partiledardebatten klart att regeringen, tack vare fyrpartiöverenskommelsen, senare i år kommer att kunna skjuta till de pengar som tagits bort:

– Miljön och klimatet är en ödesfråga för Sverige och hela planeten, och därför har regeringen gjort historiska satsningar på just detta tema. Jag är lättad och glad över att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januariavtalet har kommit överens om en offensiv miljö- och klimatpolitik som återställer de stora neddragningar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom i december.

Även om det ser mörkt ut för många av miljömålen innebär det här i alla fall att målet om formellt skydd av skog till år 2020 troligtvis kommer att kunna nås. Naturvårdsverket skriver nämligen i sin rapport:

Arealmålet för formellt skydd av skog, samt för marina områden kan uppnås om nuvarande anslagsnivå behålls (d v s i enlighet med 2018 års budget).