I en skriftlig riksdagsfråga som i veckan lämnades in till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) lyfter Jesper Skalberg Karlsson (M) problemet med aluminiumburkar som hamnar i naturen.

Ett växande problem som också gör sig gällande för betande djurs situation i Sverige är nedskräpning – ofta i form av lättmetallburkar längs med vägar nära odlingslandskap. Burkar kastas längs vägarna och hamnar sedan i fodervallar som skördas till vinterfoder. Det blir ett särskilt fruktansvärt problem när burkarna plågar nötkreatur, i och med att söndertrasade burkar som hamnat i ensilage skär upp kon inifrån.

Det Jesper Skalberg Karlsson nu vill ha svar på är om regeringen eller berörda myndigheter är på väg att ta fram förslag till åtgärder för att minska uppkomsten av skador på djur till följd nedskräpning i betesmarker.