Ekologi och ekonomi; två akademiska discipliner som med förödande resultat har varit skilda från varandra. Det har fört oss till en situation där energibolagen fortsätter att kasta lystna blickar efter oljan i Arktis, skiffergasen i USA och till och med metanhydrater på havsbotten utanför Japan, trots att vi genast måste börja begränsa våra klimatgasutsläpp.

Och det gäller inte bara klimatgaserna; det är skövlingen av regnskog och förlust av biologisk mångfald i våra svenska monokulturskogar. Det är bidöden, där bisamhällen kollapsar på grund av en industri som jagar ständig tillväxt. Listan på exempel där ekonomiska intressen förstör vår planet kan göras hur lång som helst.

Men hur ska vi då kunna nå ett samförstånd mellan ekonomer och ekologer? Var kan de hitta gemensam mark, för att gemensamt möta utmaningarna? Ett förslag som har diskuterats flitigt är att sätta ett monetärt värde på ekosystemtjänster. Förespråkarna menar att det är ett sätt att få ekonomerna lyssna – att tala på ett språk som de förstår – medan kritikerna hävdar att det är att sälja ut naturen.

I detta reportage från årets första nummer freder Jonas Gren ut vad det egentligen handlar om, och intervjuar Gretchen Daily, en av de främsta forskarna på området.

Foto: Linda Gren