En endags snabbkurs om klimatförändringarnas orsaker, energi, internationella förhandlingar och vad svenskar kan göra som medborgare och konsumenter