Bjørn Lomborg är som skrattspegel, en sån som förstorar och gör kroppar tjockare och mer extrema än de är.

Bjørn Lomborg var tidigare en klimatförnekare, men erkänner nu klimathotet (eftersom han, får man anta, inser att det är lättare att få utrymme i media då). I dag skriver Lomborg på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Hans budskap är som vanligt: Ta det lugnt, satsa inte så mycket på att minska utsläppen. Det är nämligen dyrt.

Det fina med Lomborg i egenskap av skrattspegel är att det han säger visserligen provocerar många, men att han egentligen bara uttrycker den dominerande uppfattningen i frågan extra tydligt.

Viktigare än något annat är nämligen pengarna, tillväxten, rikedomen. Inget tillåts hota detta, inte ens en politik med syfte att rädda världen undan en ekologisk kollaps.

En hög koldioxidskatt till exempel, skriver Lomborg, ”skulle kunna sänka världens BNP
med så skrämmande mycket som 12,9 procent år 2100 – motsvarande
fyrtiotusen miljarder dollar om året – och därmed kosta femtio gånger
mer än den beräknade skadekostnaden för den globala uppvärmningen.”

Som att kostnaderna för skenande klimatförändringar går att beräkna. Vad är några miljarder människoliv värda? Har Amazonas regnskog en prislapp? Hur mycket rikedomar kommer ut ur Lomborgs tillväxtekonomi i en värld där en stor del av världens jordbruksmark är öken eller under vatten?

Så vad föreslår Lomborg i stället för genomgripande åtgärder som minskar såväl utsläpp som den rika världens tillväxt? Ny teknik naturligtvis. Precis som de flesta politiker och organisationer som engagerar sig i frågan.

Lomborg påpekar helt korrekt att förnyelsebara energikällor inte har en chans att ersätta den fossila energin. Han verkar inte heller tro att de kommer att kunna göra det i framtiden (också korrekt). Vad återstår då för en person som inte kan föreställa något annat än dagens superenergikrävande samhälle? Svar: Blekning av havsmoln. Det kan, kanske, fördröja uppvärmningen, skriver Lomborg.

Business as usual fortsätter att regera. Och vi missar det faktum att fortsatt överkonsumtion av ändliga naturresurser inte bara leder till klimatkris, men också oljekris, vattenkris, matkris, utfiskningskris och så vidare.

Då är blekta havsmoln eller annan ny teknik till föga hjälp.

Klimatnyheter i media: Stormen Ida skördar liv (DN, DN2, SVD), Asiens eldar en stor miljöbov (DN), Karin Bojs hyllar en forskare som är stolt för att hon kör hybridbil (DN), Ban Ki-Moon på SVD Debatt, Kommer isarna smälta? (SVD)