Skogsstyrelsen tänker pausa inventeringen av skogsområden med mycket höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, i nordvästra Sverige, det skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, på DN debatt.

Anledningen är att metodiken för nyckelbiotopsinventeringar ursprungligen utvecklades för förhållanden i södra och mellersta Sverige där skogen brukats under lång tid. Men metodiken har använts även i nordvästra Sverige där skogsbrukets historiska påverkan är en annan.

Eftersom klassificering av en skog som nyckelbiotop i praktiken blivit liktydigt med stopp för avverkning, har detta slagit olyckligt, menar Skogsstyrelsen, som nu inför en paus i syfte att forma ett nytt arbetssätt för att avgränsa höga naturvärden i nordvästra Sverige.

Från Naturskyddsföreningens sida är man dock mycket kritisk mot beskedet. Herman Sundqvist skriver i debattartikeln att ”Skogsstyrelsen förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt och fortsätter att undanta skogar med höga naturvärden i nordvästra Sverige från brukande även om de inte klassats som nyckelbiotoper”. Men Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl menar att Skogsstyrelsen kör över miljörörelsen och att tusentals hektar av de mest skyddsvärda skogsområdena nu kan komma att avverkas.

– Det här är ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige på länge. Effekten blir att särskilt skyddsvärd och känslig skog, där det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, riskerar att avverkas, säger Johanna Sandahl i ett pressmeddelade.

Hon fortsätter:

– Naturskyddsföreningen har under många år dokumenterat hur bolagen misslyckats med att själva identifiera dessa områden, och följaktligen anmält områdena för avverkning. Nu blir det enkelt för markägare och skogsbolag att undgå lagkraven om samråd och avverka unik, särskilt värdefull skog utan att någon känner till det.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________