I veckan beslutade länsstyrelsen i Södermanlands län att bilda ett nytt naturreservat. Området kallas Sigils bänkar och ligger i Nyköpings kommun. Det är drygt 96 hektar stort och hyser en rik biologisk mångfald knuten till äldre barrskog. Bland annat finns här fler än 250 svamparter.

– Områdets stora yta och orörda karaktär i kombination med närheten till områden med liknande naturvärden skapar goda förutsättningar för många arters spridning och fortlevnad, säger Tove von Euler, reservatsbildare på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________