Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat om att bilda det nya naturreservatet Mössnäsudden. Området ligger i Hudiksvalls kommun och är ett 54 hektar stort område med kusttallskog och klapperstensfält.

I skäl för beslutet skriver länsstyrelsen bland annat:

De främsta naturvärdena i området, och de som ligger till grund för bildandet av naturreservatet, är den gamla brandpåverkade tallskogen och de geologiska värdena. Skogen är i huvudsak gammal stormutsatt tallskog med många knotiga och vresiga tallar, en del kan vara äldre än 300 år.