Länsstyrelsen i Dalarna meddelade i dag att sju nya naturreservat har bildats i länet.

Störst av områdena är Filiberg, som är på 572 hektar och ligger cirka 25 kilometer nordväst om Mora.

Länsstyrelsen skriver så här om området:

Stora delar av Filiberg består av en äldre brandpräglad tallskog med inslag av barrblandskog och lövträd, samt våtmarker av olika slag. (…) I området finns skyddsvärda arter såsom björn, mård, slaguggla, lavskrika, vedsäckmossa och vedsvampen gräddporing. (…) I och med att hela Filibergets sluttning utgörs av sammanhängande naturskog finns en mycket god potential för friluftsliv i orörd, storslagen natur.