Seminarieledare: Henrik Hallgren
Henrik Hallgren är uppvuxen i Alingsås och arbetar som berättare, föreläsare och kursledare. Han har en fil mag i arkeologi och har en bakgrund inom museivärlden och olika miljöorganisationer. Henrik Hallgren är initiativtagare till nätverket Lodyn – Centrum för naturvakenhet.www.lodyn.se och bloggar på www.sagorochmyter.se och www.detgronaskiftet.se Numera är han bosatt på Lidingö.

Tid: Söndagen den 6 maj kl 10:00 – 16:30
Plats: Nolbygårds ekokafé och ekbackarna vid Rolfs hög. Vi börjar och slutar på Nolbygårds ekocafé, 2 km nordost om Alingsås utmed väg 890.
Pris: 275.- inklusive vegetarisk lunch och två fikor. Medtag kontanter. Uppge om ni vill ha specialkost
Medtag en sjal eller liknande som kan fungera som ögonbindel. Sittdyna eller filt kan vara bra om det är lite fuktigt på marken.
Transporter: Tåg och pendeltåg till Alingsås station/terminal. Uppge om ni vill ha biltransport mellan Alingsås station/terminal och Nolbygård. Transporten avgår ca 09:55 när pendeltåget kommit in. På eftermiddagen avgår buss från Nolbygård till Alingsås station/terminal 16:46.
Anmälan och frågor till Martin Olsson larsmartinolsson@yahoo.com eller 070 – 28 17 096. Sista anmälningsdatum den 20 april. Maxantal 35 deltagare.

OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN
Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Network. I kommuner och stadsdelar samlas människor för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. I Alingsås finns en aktiv omställningsgrupp sedan 2009. www.omstallningalingsas.se Dess uppgift är att inspirera, uppmuntra, stödja, sprida kunskap och bygga nätverk som initierar och genomför omställningsinitiativ.

Dels handlar det om en yttre omställning av samhället så att det blir mer fossiloberoende och klimatneutralt, dels om en inre omställning som är en förutsättning för att kunna genomföra den yttre omställningen. Den inre omställningen handlar om att ställa om våra normer, värderingar och vår världsbild i grön riktning, Det handlar också om att bli mer lyhörda, närvarande och känsliga, att komma tillbaka till våra kroppar och sinnen. Målet är ökad hänsyn mot oss själva och den värld vi lever i.

10:00 – 10:30 Fika Nolbygårds ekocafé

10:30 – 11:30 Det omedvetnas ekologi – om sambandet mellan psyke och natur. Föreläsning, Nolbygårds ekocafé
Henrik Hallgren ger i denna föreläsning en inblick i det fält som brukar kallas ekopsykologi, speciellt då idéhistorikern Theodore Roszaks idé om det ekologiskt omedvetna. För att finna lösningar på miljökrisen behöver vi öppna oss bortom det linjära, rationella tänkandet. Det omedvetna rymmer en stor ekologisk potential.

11:30 – 12:30 Lunch, Nolbygårds ekocafé

12:30 – 12:45 Promenad, cykel eller bil till ekbackarna vid Rolfs hög

12:45 – 14:15 Naturvakenhet – Medveten närvaro i naturen. Workshop, ekbackarna vid Rolfs hög
Vi människor är fortfarande i grunden stenåldersvarelser, anpassade för ett liv i närkontakt med träden, jorden, vattnet. Under denna workshop ägnar vi oss åt lustfyllda och spännande övningar som hjälper oss att återknyta till landskapet och dess växter och djur. Varsamt öppnar vi upp våra sinnen för markernas skönhet och mångfald. Naturen blir en spegel som hjälper oss att få syn på vårt eget inre. Det är i mötet med andra arter och livsformer som vi på djupet kan börja förstå vad det innebär att vara människa. Detta ger oss förutsättningar för såväl ett engagemang för vår omvärld, som för ett inre helande.

14:15 – 14:30 Promenad, cykel eller bil tillbaka till Nolbygård ekocafé

14:30 – 15:00 Fika; Nolbygårds ekocafé

15:00 – 16:00 Det gröna skiftet – Från industrialism till ekologism. Föreläsing, Nolbygårds ekocafé
Vad är ekologism? Hur finner vi vägar till en hållbar värld? Henrik Hallgren tar ett unikt helhetsgrepp på de globala ekologiska utmaningarna och dess möjliga lösningar. På ett tydligt och engagerat sätt förklarar han ekologismen som grön politisk ideologi, dess filosofi och samhällsvision. Föredraget utgår från Henrik Hallgrens bok Det gröna skiftet som utkom på Recito förlag i början av 2010

16:00 – 16:30 Avslutande samtal, Nolbygårds ekocafé

Arrangörer Studiefrämjandet, Omställning Alingsås och Nolbygårds ekocafé