I utbyte mot att få en del av sin statsskuld betald, har önationen Seychellerna utanför Afrikas östkust i Indiska oceanen beslutat att landet ska skydda ett havsområde med en yta på sammanlagt 210 000 kvadratkilometer.

Ytan kan jämföras med hela Sverige som har en totalareal innanför territorialgränsen på 528 447 kvadratkilometer.

BBC News skriver så här om beslutet:

This is understood to be the first debt swap designed to protect ocean areas in the world.

The Seychelles government agreed the debt swap with the Nature Conservancy, a US charity, and a number of investors back in 2016.

Under the terms of the $21m deal, the charity and the investors – including the Leonardo DiCaprio Foundation – paid for a portion of the Seychelles national debt.

Enligt nyhetsbyrån AFP kommer fiske att vara förbjudet i nästan en tredjedel av det skyddade området. I resterande delar kommer småskaligt, lokalt fiske att vara tillåtet, men däremot inga trålare.

Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram UNEP, välkomnar beslutet och skriver på Twitter:

Great example of governments, citizens and private partners coming together to protect our oceans!