Länsstyrelsen i Västernorrland beslutade i förra veckan om att inrätta sex nya naturreservat i länet. Syftet är att bevara biologisk mångfald, geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

De sex områdena är tillsammans 747 hektar, varav 642 hektar produktiv skogsmark.

‑ Länet har nu 209 naturreservat och en nationalpark. Dessa omfattar cirka 1,3 procent av den produktiva skogsmarken i länet, säger Torbjörn Engberg, chef för enheten Skyddad natur, i ett pressmeddelande.

 

******

En karta som visar alla skyddade områden i Sverige finns här.