Nyhetssajten Altinget har tidigare rapporterat om hur regeringen i flera veckor skjutit på två interpellationsdebatter som riksdagsledamoten Jens Holm (V) efterfrågat. Det hela har gällt Skogsstyrelsens införande av en paus för all identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

I fredags hölls så den första debatten, och Jens Holm inledde med att rikta hård kritik mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S):

– Jag har nu väntat i nio veckor på att debatten ska komma till stånd. Detta är en mycket angelägen fråga. Vi vet att riksdagsordningen anger att en interpellation ska besvaras inom två veckor. Jag fick vänta i nio veckor, dessutom med en inställd debatt. Det papper jag har i handen är ministerns svar till mig – inte ens en A4-sida. Det innehåller inte ett enda svar på mina frågor. Det tycker jag är under all kritik, herr talman.

Då det gällde själva sakfrågan, om Skogsstyrelsens hårt kritiserade beslut att pausa all identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, så sa Jens Holm bland annat:

– Det är klart att det finns ett politiskt ansvar för det här, och det är därför, Sven-Erik Bucht, som jag vill att du ska sätta ned foten i den här frågan och få upp huvudet ur sanden. Ytterst handlar det om våra miljökvalitetsmål, till exempel Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, som äventyras om vi inte vet var nyckelbiotoperna finns. Det handlar om att skyddsvärda skogar inte ska få avverkas, som regeringen brukar upprepa hela tiden, och att det här ytterst var ett politiskt uppdrag till Skogsstyrelsen. Ifall man nu drar tillbaka den här metoden tycker jag att politiken måste agera för att säkerställa att målen uppnås. Ska det inte vara så?

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht återkom under debatten dock flera gånger till att beslutet om pausen är Skogsstyrelsens eget och därmed inget regeringsbeslut, samt att han har fortsatt förtroende för myndigheten.

– Jag har fullt förtroende för att myndigheten hanterar det här på ett klokt och bra sätt. Jag har fullt förtroende för att de på ett bra sätt tar fram en relevant och rättssäker metod.

Hela debatten kan ses här nedan eller på riksdagens hemsida.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________