Foto: Victor Brott

Miljöminister Andreas Carlgrens pressekreterare har kontaktat Effekt med anledning av bloggposten Den stora teknikbluffen där vi skriver att Andreas Carlgren tycker att motorvägar är bra för miljön och klimatet.

Eftersom ministerns medarbetare inte kan minnas något sådant uttalande har de bett oss redovisa en källa.

Vi tänker dock inte nöja oss med en källa, utan redovisar härmed fem stycken. Alla exempel på uttalanden som visar att Andreas Carlgren tycker att en sexfilig motorvägar är något som gynnar miljö- och klimat.

Exempel 1: ”Det är bra att trafiken ökar”

Vi börjar med ett klipp ur Uppdrag Granskning där Andreas Carlgren intevjuas om motorvägen Förbifart Stockholm och dess miljö- och klimatpåverkan. Han får frågan: ”Får trafiken fortsätta öka?” och svarar:

”Jag tror till och med att den måste öka. Det är ju det som är min poäng. Därför att jag tror det är bra att trafiken ökar. Det kommer ge ekonomisk utveckling. Det kommer ge massa kulturellt utbyte också, inte minst när vi reser till andra länder.”

Se en längre version av intervjun i Uppdrag Granskning och ett porträtt av Andreas Carlgren och hans förhållande till motorvägar.

Exempel 2: Förbifart Stockholm, för ”den som sätter värde på bra miljö”

I en debattartikel i Aftonbladet attackerar Andreas Carlgren socialdemokraternas Mona Sahlin för att hon inte står upp för Förbifart Stockholm:

”Den som sätter värde på bra miljö, ökad frihet, ekonomisk utveckling och att slippa öda sin tid i bilköer i Stockholmsområdet, bör akta sig noga för den rödgröna vänsterkartellen i höstens val. Det är tydligt när regeringen åter bekräftat att Förbifart Stockholm som leder trafiken förbi stadens centrum ska byggas.”

Exempel 3: ”Klimat- och miljöalternativet för Stockholm”

SVT:s ABC intervjuade Andreas Carlgren efter att regeringen i september 2009 meddelade att man tänker bygga Förbifart Stockholm, tvärsemot alla myndigheters utredningar som unisont visar på att motorvägen kommer att generera mer utsläpp.

”Detta är klimat- och miljöalternativet för Stockholm”

och

”Vi bygger för en tid då bilarna körs på miljövänliga bränslen, el, etanol eller biogas”, sa Andreas Carlgren.

Exempel 4: En E4:a för ”framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen”

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 3 september 2009 förklarade Andreas Carlgren beslutet om att bygga Förbifart Stockholm. Framtidens bilar är alltså vänliga mot miljön.

”Miljö- och klimatalternativet för Stockholm är en storsatsning på spårvägar och bussar, en E4:a förbi staden och framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen.”

Exempel 5: Mindre utsläpp, men mer bilar

I en debattartikel på Politikerbloggen (återpublicerad på Andreas Carlgrens egen hemsida) använder Carlgren ironi för att förklara att minskade utsläpp inte kan innebära mindre biltrafik.

”För att klara klimatet behöver vi minska utsläppen från trafiken. Frågan är hur? Genom att stoppa människor från att åka bil eller? För Centerpartiet är bilen nödvändig.”

Bonus: Fossilfritt redan år 2020?

I nästan varje artikel som Andreas Carlgren skriver berättar han att Centern minsann arbetar för en fossilfri bilflotta år 2030. Han har en väldigt stark tilltro till att ny teknik ska lösa miljö- och klimatproblemen. Denna politiska linje formuleras här av Stockholmscentern på kampanjsidan ”Ja till förbifarten”.

”Miljöbilsutvecklingen går i en rasande fart. Biltillverkarna utvecklar nya tekniker med snålare motorer varje år. Och successivt närmar man sig en verklighet där bilarna går på el. När Förbifart Stockholm står klar någon gång i början av 2020-talet har vi en helt annan situation på vägarna än idag. Målet att ha en fossilbränslefri trafik närmar sig. Möjligen kommer vi redan att vara där.”

Som vi skrev här om dagen, enligt experterna på Energimyndigheten utgörs bilflottan år 2020 av 0,1 procent elbilar och 1 procent biogasbilar.

 

Vi hoppas att man på Miljödepartementet nöjer sig med detta och vi är naturligtvis väldigt nyfikna på om Carlgrens medarbetare har en annan uppfattning om sin ministers inställning i frågan.