Vid regeringsombildningen i slutet av förra månaden stod det klart att Isabella Lövin skulle bli minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samtidigt som Karolina Skog skulle bli ny miljöminister – detta sedan klimat- och miljöminister Åsa Romson lämnat regeringen.

Eftersom klimatfrågan också är en av de stora miljöfrågorna var det många som undrade hur uppdelningen mellan de två statsråden egentligen skulle se ut.

I dag när Miljömålsberedningen lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen, En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (pdf), var det just Isabella Lövin och Karolina Skog som gemensamt tog emot den över 700 sidor tjocka rapporten.

Effekt passade därför på att fråga Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat om hur hon ser att uppdelningen kommer se ut framöver.

– Vi har den uppdelningen att jag har de mer internationella frågorna och Karolina kommer vara ett av de statsråd som ansvarar för de nationella frågorna. Jag har sedan också ett mer övergripande ansvar över hela klimatpolitiken, säger Isabella Lövin till Effekt.

_____

Läs mer från dagens pressträff: Wijkman: ”Vi lever inte i en krigsekonomi”