Företagsorganisationen Stockholms Handelskammare publicerade i går en rapport där man försöker visa att regeringens planer på att införa en flygskatt riskerar att leda till att sju flygplatser i Sverige läggs ned.

De flygplatser det handlar om är placerade i Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Trollhättan-Vänersborg, Växjö, Örnsköldsvik samt Kramfors-Sollefteå.

Rapporten fick stor medial spridning, inte minst lokalt. Exempelvis Sveriges Radios P4 Jönköping publicerade en artikel med rubriken:

Chockrapporten: Jönköping Airport måste lägga ner med ny flygskatt

Jönköpings-Posten satte en liknande rubrik:

Rapport spår dödsstöten för flygplatsen – 10 000 jobb kan försvinna

Bland annat på Twitter var det samtidigt många som undrade hur egentligen Stockholms Handelskammare kommit fram till att konsekvenserna kan bli så här pass allvarliga. I den utredning (pdf) som regeringen lät ta fram förra året, och som ligger till grund för flygskatten, konstaterade ju utredaren att ”den största delen av reduktionen i efterfrågan på flygresor kan väntas ske där tillgången till alternativa färdsätt är god”, samt att ”skatten endast förväntas ha en mindre effekt på sysselsättningen”.

***********

Klimatmagasinet Effekt beslutade sig för att ta en titt på Stockholms Handelskammares nya rapport. Och ganska snabbt stod det klart att ryktet om flygplatsernas död är betydligt överdrivet.

I rapporten finns nämligen framför allt två olika uträkningar med.

För det första har Stockholms Handelskammare låtit analysföretaget WSP genomföra beräkningar av hur stor påverkan en flygskatt kan ha i termer av antal förlorade passagerare för de utpekade flygplatserna.

För det andra har Stockholms Handelskammare låtit WSP beräkna också hur många jobb som skulle försvinna i de aktuella regionerna – men då utifrån ”tesen” att passagerarförlusterna, till följd av flygskatten, tvingar respektive flygplats att helt lägga ner.

Och där kom alltså själva finten. För någon analys över hur stor sannolikhet det är att en skatt skulle leda till att någon flygplats alls måste läggas ner, det har inte gjorts. WSP skriver till och med själv i rapporten:

Resultaten som tas fram är i sig ingen prognos för närområdenas framtid och tar heller inte upp hur sannolika effekterna är.

Trots detta försöker Stockholms Handelskammare ge sken av att en nedläggning väntar de sju flygplatserna om en skatt införs. Rapporten ges namnet: Flygplatsdöden – flygskatt skapar flygplatsdöd. Och i ett pressmeddelande med anledning av rapporten skriver Stockholms Handelskammare:

Följande flygplatser hotas av nedläggning:

På listan som därefter följer så är Jönköpings flygplats först ut.

Om flygplatsen läggs ned så hotas 10 500 jobb i upptagningsområdet.

Samtidigt, vilket kan förmodas säga en del om rapportens träffsäkerhet, skrev vd:n för flygplatsen i just Jönköping så här i sitt remissvar som skickades till regeringen tidigare i år:

Vad innebär då flygskatten för Region Jönköpings Län/Jönköping Airport?
Skatten är avsedd att minska resandet med ca 4 %. Det innebär att istället för 113 000 passagerare som det var 2016 så skulle det bli 108 500, allt annat oförändrat. Jönköping Airport hade 4631 starter och landningar i reguljärtrafiken under 2016. Det innebär nästan exakt 1 passagerare mindre per flygning. Skulle något flygplan ställa in pga att det är 1 (en) passagerare mindre? Nej!

 

 

Läs mer på Effekt:

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________