Det är dags att gå från en linjär slit- och slängkonsumtion till en mer cirkulär ekonomi. Det anser regeringen som i början av året gav en utredare i uppdrag (pdf) att se över hur handeln med begagnat kan öka i Sverige.

Utredaren ska även titta på hur reparationer och uppgradering av olika produkter kan leda till en ökad återanvändning och därigenom minskade negativa miljöeffekter.

Ansvarigt statsråd, klimat- och miljöminister samt vice statsminister Åsa Romson (MP), säger nu i en kommentar till Effekt:

– I framtiden kommer det vara naturligt att köpa begagnat eller dela ägandet med fler. Framtidens produkter måste kunna brukas länge och repareras, det är en förutsättning för att jordens resurser inte ska ta slut.

Regeringen hoppas att en mer resurseffektiv samhällsekonomi kommer leda till att också nya affärsmodeller, företag och jobb skapas. Utredaren, Ola Alterå, tidigare centerpartistisk statssekreterare i näringsdepartementet, har till slutet av februari nästa år på sig att bli klar med arbetet.