I söndags skrev Effekt om hur Sverigedemokraterna under veckan som gått riktat kritik mot både SMHI och Johan Rockström. Från SD:s sida menar man att myndigheten och Stockholm Resilience Centre-chefen skapar opinion i klimatfrågan snarare än tar fram kunskap och forskar.

I en intervju med Svenska Dagbladet svarar nu Johan Rockström, som även är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, på kritiken. Han säger:

– Det är inte så förvånansvärt att de väljer att kliva in på den populistiska och icke-vetenskapliga vägen i miljö- och klimatfrågor. Men det är mycket olyckligt, med tanke på att de i dag är ett så stort och etablerat demokratiskt parti, säger han, och fortsätter:

– Jag bedömer att detta är något som har inspirerats och stimulerats av Donald Trump.

Att Sverigedemokraterna vill skära ned på anslagen för klimat och miljö med nästan åtta miljarder kronor på fyra år, med hänvisning bland annat till att det inom klimatforskningen finns osäkerheter i ”hur allting varierar och allting hänger ihop”, är inte något som Johan Rockström ger mycket för.

– Det finns vetenskapliga osäkerheter i alla fält, det gäller även exempelvis hur allvarligt passiv rökning är som orsak till cancer. Men när man har väldigt höga risker för svåra långsiktiga effekter, då ska man tillämpa försiktighetsprincipen, säger han till Svenska Dagbladet, och påpekar samtidigt att den globala medeltemperaturen redan ökat med mer än en grad sedan förindustriell tid.

__________

I morse debatterade även klimatminister Isabella Lövin (MP) frågan med Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen, ett inslag som kan ses i Aftonbladet Morgon.