Riksdagsledamoten Lars Beckman från Moderaterna vill inte att Sverige inför en flygskatt. Det är förstås helt i sin ordning – inte minst eftersom Ulf Kristersson, som nu är partiledare för Moderaterna, i slutet av augusti gjorde klart att flygskatten ska avskaffas helt och hållet om Alliansen tar regeringsmakten efter valet nästa år.

Mer problematiskt är det däremot att Lars Beckman hittar på när han ska argumentera för varför en flygskatt inte behövs.

På Twitter skriver han nu:

Detta är direkt felaktigt. Enligt den utredning (pdf) som togs fram förra året beräknas en skatt minska de årliga utsläppen med 70 000-180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter, jämfört med om ingen flygskatt införs.

Det finns också en möjlighet att utsläppsminskningen bli större än så. Exempelvis Naturvårdsverket har pekat på att en flygskatt kan föra med sig stora indirekta utsläppsminskningar då en skatt rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt också i något grannland. På så sätt reduceras alltså problemet med ”läckage”, det vill säga när resenärer åker över nationsgränsen och köper obeskattade biljetter.

I veckan skrev Lars Beckman också en debattartikel i Hela Hälsingland, där han ger sig på att förklara de faktiska kostnaderna som följer av en flygskatt:

Nej, en enskild biljett kanske inte blir mycket dyrare, men för en veckopendlare eller för barnfamiljen med två barn som har sparat länge för att åka på efterlängtad utlandssemester är 3000 kronor extra mycket pengar.

Här finns en del frågetecken kring Lars Beckmans uträkning. Skatten kommer förenklat innebära 60 kronor extra för resor från Sverige inom Europa, samt 250 respektive 400 kronor extra för de resor från Sverige utanför Europa som är kortare respektive längre än 600 mil räknat från Arlanda. Skatten gäller också för slutdestinationen, så en mellanlandning inom Sverige innebär inte extra kostnader. Därmed blir det svårt att förstå hur Lars Beckman kommit fram till att familjen måste betala 3 000 kronor i skatt. Ett alternativ är visserligen att ”barnfamiljen med två barn” består av tio vuxna som alla flyger utanför Europa men kortare än 600 mil (12×250 = 3 000 sek). Men handlar det i stället om två föräldrar plus två barn blir skatten för familjen alltså 240, 1 000 eller 1 600 kronor, beroende på hur långt bort de ska flyga.

***********

Det här är inte de enda felaktigheterna som förekommit i debatten om en svensk flygskatt. Läs mer i Effekt: