Av årets valdebatt att döma råder mer konsensus än någonsin i den politiska ekonomins mest grundläggande frågor: Sverige behöver högre tillväxt. Vi ska konsumera mer. Vi ska jobba mer. Och första gången på decennier bygger samtliga riksdagspartiers valkampanjer på denna problembild. Samtidigt som det pågår en tillväxtkritisk diskussion på högsta möjliga nivå i ett flertal europeiska länder, däribland Frankrike och Storbritannien.

Så vad anser de svenska riksdagskandidaterna själva om tillväxten? Hur länge till tror de att vi kan ha exponentiell ekonomisk tillväxt inom EU? Behöver Sverige fler arbetade timmar? Behöver Sverige mer tillväxt?

För att ta reda på lite mer om hur landet ligger har de riksdagskandidater som står överst på valsedeln för respektive parti i sin valkrets erbjudits att besvara sex frågor om den ekonomiska tillväxten och dess eventuella motsättningar.

– Vad dessa kandidater har gemensamt är att de inom sina respektive partier vunnit högsta möjliga förtroende att styra detta land. Flertalet lär sitta i riksdagen nästa vecka, säger Linus Valtersson som genomför kartläggningen.

Endast 8 av de 39 kandidater som hittills besvarat enkäten anser att fortsatt exponentiell tillväxt inom EU är möjligt att upprätthålla i mer än 10 år till. Majoriteten av de som besvarat frågorna anser inte att fortsatt exponentiell ekonomisk tillväxt inom EU är ”möjlig” respektive ”önskvärd” överhuvudtaget.

Det finns heller ingen konsensus bakom att vi ska arbeta fler timmar den kommande mandatperioden eller att en god ekonomisk politik ger BNP-tillväxt.

En majoritet svarar ja på frågan om att Sverige, oberoende av klimatavtal på FN- respektive EU-nivå bör anpassa sin ekonomi till ett rättvist miljöutrymme. På den borgerliga sidan finns en majoritet mot en sådan linje, men där råder heller ingen konsensus.

– Ändå finns det inget parti i årets valrörelse som ifrågasätter tillväxtekonomin. Ifall målet är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med uppemot 90 procent framöver, då måste en krona eller två i höjd koldioxidskatt, liksom miljöbilspremierna, betraktas som marginella i sammanhanget. Svensk klimatdebatt handlar saknar idag åtgärdsförslag som står i proportion till den ambitionen, säger Valtersson.

Riksdagskandidater från samtliga partier utom Socialdemokraterna har besvarat enkäten.

– Men dörren kommer stå öppen även för de kandidater som finner anledning att besvara frågorna efter valet. Den här kartläggningen har bara börjat och kommer att fortsätta så länge det finns ett behov av den, säger Valtersson.

Ladda ner listan.


Fotnot: För mer information om kartläggningen, kontakta Linus Valtersson, linus@valtersson.nu.


UPPDATERING! På Ecoprofile har Fredrik Bergman gjort en enkät i Alingsås om peak oil och tillväxt. Bland annat svara Centern, apropå om evig tillväxt är möjlig, att tillväxten är ofrånkomlig. Läs.