Ny statistik från Swedavia, som äger och driver de tio största flygplatserna i Sverige, visar att 2016 var ett rekordår då det gäller flygandet i landet.

Sammanlagt var det 39,5 miljoner passagerare som flög till och från Swedavias flygplatser, en ökning med fem procent eller nära två miljoner resenärer jämfört med 2015.

Flest människor flög till och från Arlanda (24,7 miljoner), följt av Landvetter (6,4 miljoner) och Bromma (2,5 miljoner). Utrikesresandet stod för knappt 26 miljoner passagerare medan inrikesresandet stod för drygt 13 miljoner passagerare.

Hur stora växthusgasutsläppen blev från flygandet under 2016 återstår att se. Att räkna på detta är inte helt lätt eftersom det ofta handlar om resor till och från olika länder. I en färsk rapport (pdf) från forskare vid Chalmers framgår dock att svenska invånares internationella flygresor beräknas ha lett till att runt elva miljoner ton koldioxidekvivalenter släpptes ut under 2014, medan utsläppen från svenska invånares flygresor inom landet ska ha lett till att cirka 0,91 miljoner ton koldioxidekvivalenter släpptes ut samma år.

______

Nästa nummer av Effekt, som kommer ut i början av mars, har flyg som tema. En prenumeration kan lätt ordnas här.