Swedavia är ett statligt ägt bolag som driver tio av flygplatserna i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Ny statistik som bolaget tagit fram visar på en ökning av antalet passagerare med sex procent under 2017.

Utrikesresandet ökade med åtta procent, till 27,9 miljoner passagerare, jämfört med 25,8 miljoner under 2016. Inrikesresandet ökade med två procent, till 14 miljoner, jämfört med 13,7 miljoner under 2016.

Störst är Stockholm Arlanda Airport som under året hade 26,6 miljoner resenärer.

 

Läs mer i Effekt: