I lördags meddelade regeringen att höstens budgetproposition kommer innehålla en satsning på 200 miljoner kronor som ska riktas mot att förebygga torka och till att fördjupa kartläggningen av Sveriges grundvattenresurser.

Det här sker i ljuset av fjolårets och årets mycket låga grundvattennivåer runt om i landet.

Pengarna ska främst användas till att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Bland annat ska mera vatten kunna hållas kvar i markerna genom att våtmarker i större utsträckning restaureras och anläggs.

Branschorganisationen Svenskt Vatten välkomnar att regeringen nu ger problemet med vattenbrist större uppmärksamhet, men menar samtidigt att satsningen saknar tillräckligt helhetsperspektiv.

– Detta är naturligtvis bra och angelägna åtgärder men en särskild fråga som borde förtjänat regeringens uppmärksamhet är det faktum att var tredje vattentäkt fortfarande saknar ett fastställt vattenskyddsområde. Dricksvattnet måste skyddas mycket bättre, inte minst mot farliga kemikalier, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________