I en debattartikel i Dagens Industri skriver miljöminister Karolina Skog (MP) att det behöver skapas beteendeförändringar då det gäller den svenska befolkningens transportmönster.

Om fler människor exempelvis skulle börja cykla skulle det enligt statsrådet innebära allt från renare luft och lägre utsläpp till bättre hälsa och lägre sjukvårdskostnader för samhället.

Detta vill regeringen nu ta fasta på genom att ändra förordningen som rör stadsmiljöavtalen för att på så sätt göra det möjligt för kommuner att söka finansiering för satsningar på ny cykelinfrastruktur. Syftet med avtalen har tidigare varit att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik.

En av dem som välkomnar beskedet är Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet, som skriver på Twitter:

_________

Läs mer om stadsmiljöavtal här.