FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i går sin specialrapport om vad som krävs för att världen ska kunna begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till max 1,5 grader, jämfört med förindustriella nivåer.

Rapporten väntas få stor betydelse, och många miljöorganisationer gick under gårdagen snabbt ut med kommentarer kring hur de ser på det fortsatta arbetet framåt.

Nedan är några exempel:

Stefan Henningsson, senior rådgivare i klimatfrågor, Världsnaturfonden WWF:

– Denna rapport måste bli en väckarklocka och världens regeringar måste använda den som vägledning. Det framgår tydligt att en dryg halvering av världens utsläpp av växthusgaser till år 2030 är det första steget mot att klara 1,5 graders-målet.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen:

– För Sveriges del behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att det ska lyckas måste ansvariga politiker snarast besluta om ett förbud mot att använda fossila bränslen efter 2030 och fasa ut de klimatskadliga subventionerna.

Payal Parekh, Programme Director, 350.org:

– The science in the IPCC report on 1.5°C speaks for itself. Staying under 1.5ºC is now a matter of political will. Burying our heads in the sand cannot be contemplated as an option any longer. The climate crisis is here and already impacting the most vulnerable and the least responsible for creating it. The only way to achieve it is to stop all fossil fuel extraction and redirect the massive resources currently spent on the fossil fuel economy towards the renewable energy transition.

Kaisa Kosonen, Senior Policy Advisor, Greenpeace Nordic:

– Will we get there in time? Nobody knows. It’s uncharted territory we’re heading into. What matters now is that we decide to try and that we make it our absolute priority. Only then do we have a chance to protect ourselves from the devastating impacts that science says would start accelerating after 1.5 degrees. Those who say it’s unrealistic are actually telling us to give up on people, to give up on species, to give up on our amazing planet. We will not accept this.