Inspiration och skapande

Power Shift är en helg för dig som är ung! Full med insikter, inspirernade workshops och nya vänner. I år kommer det att finnas extra mycket utrymme för dig att skapa egna diskussioner eller workshops. Tillsammans vill vi skapa aktioner och kampanjer för det kommande året!

Tema: Ekonomi

Ekonomi betyder hushållning med knappa resurser, men hur definierar vi ekonomi idag? Hur påverkar ekonomin oss? Hur påverkar vi ekonomin? Och hur hänger ekonomi och hållbar utveckling ihop? Det finns mycket att diskutera på årets Power Shift!

Mer info: www.powershiftsweden.org