Vulkanen på Island fortsätter sitt utbrott. I dag skriver jag en artikel på Newsmill om de många positiva effekterna av flygstoppet. Som vanligt på Newsmill är rubriken maximalt hårddragen 🙂

De positiva effekterna förtar dock inte det faktum att det också uppstår allvarliga problem. Intressant nog är svenska myndigheters inställning att eftersom man inte är beredd på ett långvarigt flygstopp så tror man inte heller att det kommer att bli det. Vad man nu bygger det på. Vulkanen verkar inte ha för avsikt att lugna sig än på ett tag.

Läs Cornucopias genomgång av flygstoppets finansiella och säkerhetspolitiska konsekvenser. Det som gör mig orolig är den irrationella inställning från myndigheter till stora kriser: En sorts inverterad ”hoppas på det bästa, planera för det värsta”. Ett totalt flygstopp kanske vi klarar av, men om det blir stora störningar av även andra transporter. Exempelvis som en följd av stigande oljepriser. Kommer myndigheterna skaffa sig någon beredskap för detta?

Bloggat: Mats Engström, Hållplats HådénFogelqvist, Flute, Svensson

Media: DN, GP1, 2, 3, 4, Ttela1, 2, 3, Bohuslaningen1, 2, 3, 4, VF1, 2, 3, LT1, 2, 3, 4, SDS1, 2, 3, 4