I veckan publicerade Håll Sverige Rent Skräprapporten 2018 (pdf). Rapporten ges ut en gång om året och ger en samlad bild av skräpets utveckling i Sverige.

I årets version får skräpet i havet stort utrymme. Enligt Håll Sverige Rents skräpmätningar på stränder år 2017 så är sju av tio skräpkategorier i dag av materialet plast. Det handlar främst om plastfragment, fimpar, plastpåsar samt förpackningar från godis, glass och snabbmat.

 

– Plast som vi använder några minuter finns kvar en livstid i havet och skadar både djur och natur. Därför måste vi människor ändra våra beteenden och sluta skräpa ner, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, i ett pressmeddelande.

Plastskräp som hamnat i havet försvinner inte, vilket håll Sverige Rent tycker är viktigt att påminna om. I Skräprapporten går bland annat att läsa:

Stora plastskräp fragmenteras till mindre och mindre bitar och blir så småningom till så kallad mikroplast, som finns kvar i haven i hundratals, kanske tusentals, år. För marina djur och fåglar är små bitar av plast den farligaste typen av skräp eftersom de kan missta skräpet för mat. Större skräp utgör också en fara, eftersom de kan trassla in sig i det.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Därför krävs en kraftsamling från flera håll i samhället för att se till att skräpet inte hamnar i naturen, säger Johanna Ragnartz.