I dag väntas regeringen fatta beslut om att lägga fram en proposition till riksdagen som gäller ändrade regler för AP-fonderna.

Dagens regelverk skapades för 18 år sedan, och nu menar Pensionsgruppen (den blocköverskridande arbetsgrupp som består av regeringspartierna samt Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) att det är dags att modernisera lagkraven.

– För första gången blir det nu hållbarhetskrav i lag, som säger att AP-fonderna ska förvalta kapitalet ansvarsfullt och agera föredömligt, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som i dag bjöd in till en pressträff på Rosenbad med anledning av regeringsbeslutet. Han fortsätter:

– Vi har också i förarbetena förtydligat vad vi anser att detta innebär, det vill säga att det här är kopplat till de svenska miljömålen och till de internationella avtal som Sverige förbundit sig till. Det ska vara vägledande för AP-fondernas verksamhet.

AP-fonderna förvaltar kapital för den allmänna pensionen, och Första- Fjärde AP-fonderna förvaltar sammantaget omkring 1 400 miljarder kronor. Bland annat Greenpeace har dock riktat hård kritik mot AP-fonderna för att de fortsatt har stora innehav i verksamheter kopplade till fossila bränslen.

Om de nya reglerna, som väntas träda i kraft 1 januari 2019, innebär några egentliga förändringar återstår nu att se. Några skarpa krav på AP-fonderna finns nämligen inte.

Men Per Bolund återkommer flera gånger under pressträffen till att regering och riksdag i och med de nya reglerna nu ”höjer förväntningarna”, och att detta i sin tur innebär ”en tydlig signal” som styrelserna i AP-fonderna gör bäst i att fånga upp.

Foto: Anders Hellberg

– Vi förväntar oss att det kommer att bli förändringar i AP-fondernas placeringar och i hur man förvaltar kapitalet. Vi är också tydliga med att vi förväntar oss att de styrelser som regeringen tillsätter noga analyserar det här regelverket. Vi är beredda – om det behövs – att se över vilka de personer som är invalda att sitta i styrelserna är. För med en ny lagstiftning förväntar vi oss också att det sker förändringar i arbetet.

Att ni nu höjer kraven, innebär det att ni inte är nöjda i dagsläget med hur AP-fonderna har agerat i vissa av de här frågorna?

– Ja, så kan man tolka det. Det finns flera skäl till att vi nu gör ett omtag av regelverket. Ett är att vi inte tycker att det är tillräckligt modernt, det vill säga up to date med hur man i dag förvaltar kapital. Ett annat är just att vi tycker att signalerna när det gäller hållbarhet har varit för otydliga. Det har inte funnits någonting i till exempel lagstiftningen som gäller hållbarhetsfrågorna, men nu skriver vi in detta, vilket är en tydlig signal om att de frågorna är prioriterade, säger Per Bolund till Effekt.