Nyligen fick jag lära mig en spännande sak om fosfor. Till skillnad mot andra ämnen som vi är beroende av för vår överlevnad existerar fosfor enbart i fast form. Kväve, som precis som fosfor bygger upp vårt DNA, kan övergå i gasform och därmed lättare cirkulera mellan olika delar av ekosystemet.

När det första urtidsdjuren började att ta sig upp ur havet var det länge fosforn som höll dem tillbaka. I havet fanns gott om fosfor, men inte på land. När en nyfiken kvastfening kravlade sig upp på landbacken drabbades denne efter en tid av fosforbrist genom att fosforen i kvastfeningens avföring spolades tillbaka ner i havet. Med andra ord, de hade svårt att sluta kretsloppet av näring.

I dag gör vi som kvastfeningarna. Vi skiter i att knyta ihop kretsloppen. Fosforn bryter vi i gruvor, pular ner i konstgödsel, slänger detta på åkrarna och efter att ha konsumerat det som åkrarna gett spolar vi ut fosforen såväl som andra näringsämnen i havet.

Förutom att detta leder till att haven blir övergödda så får vi problem den dagen då gruvorna är tömda, eller förmodligen tidigare, när det blir mer kostsamt att frakta fosfor från Västsaharas gruvor till en åker i Sverige.

Här är ett föredömligt kort tv-reportage från norska NRK som förklarar hotet från peak fosfor som beräknas ligga max två decennier fram i tiden:

Tipset kommer från den utmärkta och väluppdaterade bloggen ASPO Sverige som också tipsar om en fascinerande artikel i Low Tech Magazine. I denna berättas om hur människor i alla tider värnat kretsloppet av näringsämnen. Särskilt i Ostasien har fekalier betraktats som en värdefull resurser och omfattande system har utvecklats för att frakta dessa på särskilda kanalsystem. Från konsumenterna av maten, till de som producerar den.

Hur något liknande ska kunna ske i våra dagar är inte helt lätt att föreställa sig, men man kan tänka sig att någon snart kommer hävda att vi behöver bygga ett mycket avancerad storskaligt tekniskt system för att göra vår matproduktion mer hållbar.

Lästips: Gene Logsdon om sin bok Holy Shit.