Foto: Franzed/flickr/creative commons

En svart svan är en händelse som få har förutsett eller förväntat sig, men som får stora konsekvenser. Om och om igen är det sådana oförutsedda händelser som styr in världen på helt nya kurser. Berlinmurens fall, terrorattentaten den 11 september, finanskrisen 2008 och arabrevolten 2011 är några moderna exempel. Ingen vet vad som kan tänkas ske i framtiden, men Effekt har låtit några av landets mest framsynta bloggare spekulera vilt. Vilken blir nästa svarta svan? 


Solstorm lamslår världen

En solstorm av en omfattning som inte setts i modern tid drabbar stora delar av norra halvklotet. Elförsörjningen slås ut i större delen av Europa och Nordamerika och miljarder apparater med känslig mikroelektronik skadas. Med utslagna kommunikationer faller just-in-time-samhället samman och det blir praktiskt omöjligt att återställa el- försörjningen snabbt. Världsekonomin kollapsar. Redan inom några dagar blir det vatten- och matbrist i Nordamerika och speciellt Västeuropa och i den resulterande svältens spår börjar farsoter härja. USA:s och EU:s lamslagning får stora konsekvenser för internationell säkerhetspolitik. Gamla fiender utanför Europa ger sig på varandra, trygga i att ingen kommer lägga sig i. Ett storkrig bryter ut i Mellanöstern som ett resultat av detta. Det tar minst ett decennium för västvärlden att återhämta sig, nu med en avsevärt mindre befolkningsmängd.

Lars Wilderäng

Blogg: Cornucopia? 

 

Det stora vulkanutbrottet

Den isländska vulkanen Eyjafjallajökuls utbrott här om året var bara en föraning. Ett riktigt stort vulkanutbrott – exempelvis i vulkanen Yellowstone i USA – skulle få större konsekvenser än inställda flyg. Vulkanstoftet skulle göra att sjukhu- sen översvämmades av människor med andningsproblem och fluoros

i olika stadier. Även klimatet skulle påverkas med stor risk för omfattande missväxt vilket skulle hota världens livsmedelsförsörjning.

Vulkanutbrott har många gånger ändrat historiens riktning. Det utbrott som började i slutet av 1200-talet ledde till en global nedkylning av hela planeten. Den isländska vulkanen Lakis utbrott 1783–1784 sänkte temperaturen med missväxt som följd i stora delar av Europa. Vissa historiker anser att svälten som vulkanutbrottet förde med sig var en av faktorerna som utlöste den franska revolutionen.

Ylva Engström Blogg: Ylven 

 

Bina försvinner

Det är svårt att räkna bin. Därför är det ont om diagram som visar i vilken takt de försvinner. Men att de har svårt att överleva, det har vi vetat om i årtionden. Förra året meddelade exempelvis Schweiz att hälften av deras bin inte hade överlevt vintern.

Över 70 procent av allt som odlas är beroende av pollinering. I Sichuan i Kina har människor fått börja sköta pollineringen i brist på bin. Det blev dyrt; ett enda bi gör tusen personers jobb. Bidöden är en läskig svart svan. Den är fullt märkbar, men ändå så svårgreppbar.

Utan bin blir allt som är trevligt och mysigt snabbt otrevligt, desperat och fult. Vi börjar slåss om maten. Den blir svindyr. De rika börjar försvara sitt kaffe, sitt kött och sina frukter med maskingevär. Vi som är medelklass blir jättefattiga.

Någon räknade ut att vi, du och jag och alla andra, kan överleva högst i fyra år utan bin. Sedan är vi utdöda.

Maria Korpskog

Blogg: En blues för civilisationen 

 

Global kris leder till lokal omställning

Åtstramningar bland EU-länderna når social kokpunkt när medelklassen inte längre ac- cepterar rollen som nyfattiga. Det blir revolt mot storbankerna och enprocent-gräddan. Bankkonkurser förintar besparingar och ökar ytterligare misären – 1930-talet går i re- pris. Hungerkravaller, samhällsupplösning och inbördeskrig i länder som Grekland, Spanien och Ungern. Adolf-wannabees rider högt. Europa utvecklas snabbt mot ett gyt- ter av småriken som inte setts sedan före Westfaliska freden 1648.

Krisen skapar en desperat önskan efter nya berättelser. Tippunkten blir en explode- rande spansk kärnkraftsreaktor samt skandalerna med frackingförgiftat grundvatten i USA. Människors förtroende för framstegsberättelsen är noll men öppenheten för andra visioner desto större. Omställningstanken bryter igenom kapitalismens Berlinmur. Folk upptäcker alternativen till konsumism och tillväxtmyt. Multinationella företag kollap- sar. Lokal samverkan för omställning blir det nya svarta.

Björn Forsberg

Blogg: I Gränslandet 

  

Nederländska bostadsbubblan spricker

Alla har ögonen på Spanien, Japan, Kina och andra stora skuldbubblor. Men vad händer om Nederländernas bostadsbubbla spricker på allvar och med den deras banker? Bolånen i Nederländerna är på 110 procent av årlig BNP – högre än i något annat industriland.

Hushållens räntebetalningar är de största i förhållande till disponibel inkomst i hela EU. Bostadspriserna har redan fallit cirka 15 procent sedan toppen 2008.

Den spruckna bubblan skulle drabba ett av de stabila kärnländerna i euroområdet och sätta igång en finansiell lavin. Eftersom de nederländska bankerna har en stor andel bolån i sina portföljer och har lånat upp en stor del av detta på de internationella obligationsmarknaderna ger det spridningseffekter, framför allt inom EU. Vär- depapper som ansetts säkra skulle plötsligt inte längre vara det. Tvingas Nederländerna att rädda sina banker förlorar de raskt sitt AAA-kreditbetyg, vilket i sin tur stjälper EU:s räddningsfonder och därmed PIIGS-länderna. Smittan sprider sig snabbt till övriga EU-länder och hela världsekonomin.

Henrik Norbeck

Blogg: Flute­tankar 

 

Från Effekt 1/2013.